Julotta

on 20.12 kl. 08.00 - kl. 09.00

Kronoby kyrka

Kronoby Gymnasium

Församlingspastor Niklas Wallis och kantor Maria Ellfolk-Lasén