Julgudstjänst

on 20.12 kl. 09.00 - kl. 10.00

Kronoby kyrka

Lågstadieskolorna

Församlingspastor Niklas Wallis och kantor Maria Ellfolk-Lasén