Luciagudstjänst

on 13.12 kl. 09.00 - kl. 10.00

Kronoby kyrka

för Ådalens skola

Tf kyrkoherde Jockum Krokfors