Gudstjänst

on 6.12 kl. 10.00

Gudstjänst Kronoby kyrka

Självständighetsdagen "Välsigna och bevara vårt land"

Pred. lit. församlingspastor Niklas Wallis, kantor Sune Sundelin, Kronoby Hornkapell, Kronoby Sångkör, dir. Tobias Elfving

Scoutdubbning

Uppvaktning vid hjältegravarna

Kyrkkaffe (Scoutkåren Brobyggarna)