Familjegudstjänst

sö 3.12 kl. 11.00 - kl. 12.00

Kronoby kyrka

Första söndagen i advent "Din konung kommer i ödmjukhet"

Pred. tf. kyrkoherde Jockum Krokfors, lit. församlingspastor Niklas Wallis, kantor Sune Sundelin

Barnkören, dagklubbsbarn, söndagsskolbarn, Martin Näse