Missionssymöte

ti 28.11 kl. 13.00

Hopsala byagård

Missionssyförening

Varannan tisdag kl. 13.00 (jämna veckor) i Hopsala byagård.

Start 19.9.

Kontaktpersoner Margareta Vikström, Margareta Norrgård