Barnkören

fr 10.11 kl. 13.00 - kl. 14.10

Kronoby församlingshem

Kör för barn i skolåldern

Barnkören samlas fredagar direkt efter skolan. Efter ett litet mellanmål vidtar övningen.

kantor Maria Ellfolk-Lasén, 040-8686923