Församlingslunch

lö 4.11 kl. 11.00

Kronoby församlingshem

efter högmässan

Församlingslunch i församlingshemmet efter högmässan. Pris 10€.

Anmälningar till Christina Omars 0505377760 senast tisdag 31.10