Kommenterad högmässa

sö 29.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst. Kommenterad högmässa.

Jesu sändebud

 

Jockum Krokfors och Maria Ellfolk-Lasén.