Kvinnogruppen

to 19.10 kl. 18.30

hos Margareta Norrgård

gäst Christel Björkstrand

Kvinnogruppen samlas den tredje torsdagen i månaden, klockan 18.30.

21.9 i Merjärv Byahem Gäst Kristina Klingenberg

19.10 hos Margareta Norrgård

16.11 i församlingshemmet. Gäst Iris Bäck-Sjökvist