Musiklekis

on 4.10 kl. 09.30

Kronoby församlingshem

för barn under skolåldern tillsammans med en vuxen

Vi träffas första onsdagen i månaden,

4.10

1.11

13.12

klockan 9.30 i församlingshemmet.

Ledare Maja Sandbäck