Samling med Martyrkyrkans Vänner

on 6.9 kl. 19.00

Kronoby församlingshem

Johan Candelin

Servering.