Syföreningarnas gemenskapsdag

on 30.8 kl. 13.00

Sommarhemmet

vid Sommarhemmet

Gemenskapsdag vid Sommarhemmet