Hospitalspredikan

on 16.8 kl. 19.00

Korpholmens hospitalskyrka

vid spätelskehospitalet

Niklas Wallis.