Hospitalspredikan

on 26.7 kl. 19.00

Korpholmens hospitalskyrka

vid spätelskehospitalet

Niklas Wallis.