Konfirmation

sö 7.5 kl. 10.00 - kl. 12.00

Kronoby kyrka

Skriftskolans avslutningsfest, högmässa

Skriftskolan avslutas med konfirmation i kyrkan. Välkomna!

Information om skriftskolan hittas här.

 

Tredje söndagen efter påsk. "Guds folks hemlängtan"

Markus Ventin, Niklas Wallis, Maria Ellfolk-Lasén, hjälpledarna. Torgare-Spikas-Harabacka läslag.