Föräldra-barngruppen

on 22.3 kl. 09.00 - kl. 12.00

Kronoby församlingshem

Vanhempi-lapsiryhmä

Samvaro i öppethus-stil i dagklubbens utrymmen

Servering till självkostnadspris


Tag kontakt

Gerd Erickson
diakon
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Se också

on 3.5 9.30 -10.00

Kronoby församlingshem

Musiklekis

för barn under skolåldern tillsammans med en vuxen
fr 5.5 13.25 -14.15

Kronoby församlingshem

Barnkören

8-11 år
fr 12.5 13.25 -14.15

Kronoby församlingshem

Barnkören

8-11 år