Föräldra-barngruppen

on 22.3 kl. 09.00 - kl. 12.00

Kronoby församlingshem

Vanhempi-lapsiryhmä

Samvaro i öppethus-stil i dagklubbens utrymmen

Servering till självkostnadspris


Tag kontakt

Gerd Erickson
diakon
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Se också

on 29.3 9.00 -12.00

Kronoby församlingshem

Föräldra-barngruppen

Vanhempi-lapsiryhmä
fr 31.3 13.25 -14.15

Kronoby församlingshem

Barnkören

8-11 år
on 5.4 9.00 -12.00

Kronoby församlingshem

Föräldra-barngruppen

Vanhempi-lapsiryhmä