Gudstjänst

sö 19.2 kl. 10.00 - kl. 11.00

Kronoby kyrka

Andra söndagen före fastetiden

"Sådden av Guds ord"

T.f kyrkoherde Markus Ventin

Mittimillan, dir. Tobias Elfving


Se också

sö 12.3 10.00 -11.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Andra söndagen i fastan
sö 19.3 10.00 -11.00

Kronoby kyrka

Högmässa

Tredje söndagen i fastan
sö 26.3 10.00 -11.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Maria bebådelsedag