Gemensamt Ansvar-insamlingen 2018 har startat

I Finland används medel ur insamlingen för att i samarbete med Kyrkans diakonifond och lokala församlingar stödja människor i ekonomiskt trångmål

Utomlands använd medel ur Gemensamt Ansvar-insamlingen för att hjälpa de allra mest utsatta människorna som befinner sig i nödsituationer till följd av olika katastrofer och konflikter

Referensnummer för Kronoby 305323

Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Här finns en länk till Gemensamt Ansvars egen hemsida