Intäkterna som samlas in under Gemensamt Ansvar-insamlingen 2017 används i Finland till att hjälpa offer för människohandel i samarbete med Pro-tukipiste, Brottsofferjouren, Flyktingrådgivningen och Monika-naiset liitto r.f. Internationellt stöds framförallt unga bosatta i konfliktområden för att de skall kunna bygga upp ett bra liv och inte falla offer för människohandel.  Mera information på gemensamtansvar.fi

Referensnummer för Kronoby 305323

Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28

Aktia FI82 4055 0010 4148 41